جدیدی: انتخابات کشتی در مجمع یک طرفه برگزار شد

پیشکسوت کشتی گفت: برخی افراد مطمئن هستند که انتخابات یک طرفه و مشخص است، لذا دست و دلبازی کرده و از وقت خود به دیگران اختصاص می‌دهند.

ادامه مطلب

view:53 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش