جدیدی:واگذاری املاک در شهرداری مریخی است

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران گفت: اداره کردن شهر سبک و سیاق دیگری دارد و متاسفانه شهرداری واگذاری همه امور را به پیمانکاران سپرده است.

ادامه مطلب

view:26 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش