جدیدترین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد خواهد رسید.

ادامه مطلب

view:32 منبع: بانکی - 10 ماه پیش