جدال پهپاد پیشرفته صهیونیستی با چند بادبادک‌ ساده فلسطینی! فیلم

کلافگی رژیم صهیونیستی از سلاح ساده فلسطینی‌ها آن‌ها را مجبور به استفاده از سامانه‌ای پیشرفته کرد.

ادامه مطلب

view:134 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش