جدال رامین و دیمیتری پایه در گروی تصمیم پرسپولیس!

مدافع تازه لژیونر شده‌ی فوتبال ایران اکنون با مانع بزرگی برای حضور در ترکیب اوستنده بلژیک مواجه شده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: 598 - 1 سال پیش