جدال خاموش آب بین ایران و افغانستان

افغانستان براساس سیاست‌های «وزارت انرژی و آب» به پنج حوزه آبی تقسیم‌ شده است که موقعیت آنها در نقشه دیده می‌شود.

ادامه مطلب

view:46 منبع: جنوب نیوز - 7 ماه پیش