جای خالی ورزش در فیلم‌های سینمایی

مسئولان ورزش می‌توانند با ایجاد مشوق‌ها و برقراری ارتباط نزدیک تر با فیلمسازان زمینه‌هایی برای تولید کارهای ورزشی در سینما فراهم کنند.

ادامه مطلب

view:38 منبع: عصر ایران - 9 ماه پیش