جایگاه شانزدهم ایران در حوزه علوم مرهون دستاورد‌های انقلاب است

عزیزی گفت: قبل از انقلاب دانشگاه‌ها تولید علم نداشتند، اما اکنون در این حوزه رتبه شانزدهم دنیا را داریم.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش