جایزه بهترین فیلم خارجی سال 2016 به "فروشنده" رسید

برندگان جوایز سالانه هیئت ملی نقد در حالی اعلام شد کهجایزه بهترین فیلم خارجی سال 2016 را از آن خود کرد.

ادامه مطلب

view:193 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش