جامعه دچار کسری سرمایه اجتماعی شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اقدام دولت و مجلس برای جبران کسری سرمایه اجتماعی گفت: باید مطالبات زنان و جوانان برآورده شود.

ادامه مطلب

view:30 منبع: شفاف نیوز - 4 ماه پیش