جابجایی اولویت‌ها در خرید هواپیماهای دست دوم

ترابر نیوز: یک کارشناس صنعت هوایی معتقد است با توجه به شرایط خاصی که از نظر تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، می‌توان در زمینه خرید هواپیماها اولویت‌ها را عوض کرد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ترابر نیوز - 5 ماه پیش