ثروت آخوندی 8 هزار میلیارد تومان است?

ترابر نیوز: این وزرای ثروتمند از کجا این ثروتها را کسب نمودند اینها سال اول مسئولیت حتی خانه شخصی در تهران داشتند؟ اگر اینها ماهیانه ده میلیون تومان حقوق دریافت نموده وسالی 100 میلیون تومان پس انداز نموده باشند در مدت 30 سال اکنون چقدر ثروت داشته باشند منطقی است؟ آیا ایشان از رانت استفاده نموده اند و اگر از رانت استفاده کرده اند رانت خوار می تواند وزیر شود؟!

ادامه مطلب

view:38 منبع: ترابر نیوز - 10 ماه پیش