ثبت ۱۵۰ میلیون تردد در شبکه راه‌های حمل و نقل جاده‌ای گلستان ارتقای ایمنی شبکه راه‌ها با آموزش

مدیرکل راهداری وحمل ونقل وجاده ایی استان گلستان از ثبت ۱۵۰ میلیون تردد در شبکه راه‌های حمل و نقل جاده‌ای گلستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش