ثبت نام اینترنتی سرشماری تا 27 مهر ماه تمدید شد کرمانشاه سومین شهرستان از نظر ثبت نام اینترنتی

فرماندار شهرستان کرمانشاه گفت: ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا بیست و هفتم مهر ماه تمدید شد.

ادامه مطلب

view:48 منبع: دانا - 1 سال پیش