ثبت شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت ایران از آمریکا به این نهاد قضایی را به سبب وضع تحریم‌های یکجانبه و نقض عهدنامه سال ۱۳۳۴ تأیید کرد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش