ثبت رکورد دمای 62درجه زیر صفر در روسیه

یک مقام روس از ثبت دمای 62 درجه زیر صفر در یکی از مناطق این کشور و بدست آمدن یک رکورد جدید خبر داد.

ادامه مطلب

view:203 منبع: 598 - 1 سال پیش