تیم کوک: واقعیت افزوده باید تعاملات انسانی را تقویت کند

در ماه های اخیر تیم کوک مدیرعامل اپل حرف های زیادی را در مورد واقعیت افزوده مطرح کرده و تا حدودی ایده کلی در رابطه با تکنولوژی در دست ساخت این شرکت را پیش رویمان قرار داده است. به تازگی اما کوک مصاحبه…

ادامه مطلب

view:188 منبع: ویستا - 1 سال پیش