تیم فوتبال انگلیس از جام جهانی محروم می شود

پنج عضو سابق فوتبال انگلیس بیان کرده اند که اگر دولت،ساختار اتحادیه فوتبال انگلیس را اصلاح نکند، فوتبال انگلیس از جام جهانی محروم خواهد شد.

ادامه مطلب

view:199 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش