تیرهای چراغ برق همیشه روشن در بلوار حافظیه فیلم

فیلمی از روشنایی تیرهای چراغ برق در بلوار حافظیه شهر اراک را مشاهده می‌کنید.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش