تیراندازی به خانه مسئول شهری آبادان

افراد ناشناس به خانه یکی از مسئولان شهری آبادان حمله کردند.

ادامه مطلب

view:38 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش