تکیه بر تولید داخل، راهکار موفقیت در اقتصادی کشور

فرماندار شهرستان اسدآباد با بیان اینکه بیشترین مشکلات جامعه درزمینهٔ اشتغال و تولید است.گفت: باید با تکیه بر تولید داخل در جهت ایجاد اشتغال و برطرف کردن نیاز مردم حرکت کرد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش