تکمیل پایگاه اورژانس قهستان با کمک خیران تهرانی

پایگاه اورژانس همیاران شهری قهستان با کمک یک خانواده خیر تهرانی ساخته و به اتمام رسید.

ادامه مطلب

view:50 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش