تکلیف رضاییان با استقلال مشخص شد

مدیر برنامه رضاییان درخصوص پیشنهادهای خارجی و داخلی این بازیکن خبر داد.

ادامه مطلب

view:71 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش