تکلیف استیضاح فانی امروز مشخص می شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز هیئت رئیسه تعیین تکلیف می شود.

ادامه مطلب

view:11 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش