تکلیف استیضاح فانی امروز مشخص می شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز هیئت رئیسه تعیین تکلیف می شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: واحد مرکزی خبر - 6 ماه پیش