تکذیب شایعات فضای مجازی درخصوص قضات دادگستری

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته است و با مخلان نظم و امنیت روانی و جامعه عوامل شایعه سازی، دروغ پردازی در فضای مجازی برخورد خواهد شد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش