توهین فرحبخش به مدیرعامل تصویرشهر فیلم

محمدحسین فرح‌بخش در یک گفت‌وگوی اینترنتی به مدیرعامل تصویرشهر توهین کرد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: ویستا - 2 هفته پیش