تولید بیش از 9 هزار تن گوشت مرغ در شهرستان در میان

مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: شهرستان درمیان با تولید 9 هزارو348 تن گوشت مرغ دارای رتبه دوم درخراسان جنوبی است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش