تولیدکننده فیلم احمد بای:با همکاری هنرمندان ایرانی سعی می کنیم سینمای الجزایر را به سطح جهانی بازگردانیم

الجزیره-ایرنا- «سمیره حاج جیلانی» تهیه کننده فیلم «احمد بای» پس از پایان کار انتخاب بازیگران توسط «جمال شورجه» کارگردان ایرانی که اکنون در الجزایر به سر می برد ، گفت: شورجه کارگردانی جهانی است و امیدواریم با این فیلم، سینمای الجزایر را به سطح جهانی بازگردانیم.

ادامه مطلب

view:65 منبع: ایرنا - 1 سال پیش