توليد 30 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی بوشهر

واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر از سال بهره برداری در سال 1390 تا پایان بهار امسال 30 میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید کرد.

ادامه مطلب

view:14 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش