توضیح وزیر ارتباطات درباره واگذاری اینترنت خانگی

در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش میکنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.

ادامه مطلب

view:80 منبع: جهان - 10 ماه پیش