توضیح آموزش و پرورش درباره فعالیت مدارس غیردولتی فرسوده

مدیرکل آموزش و پرورش تهران گفت: برخی مدارس فرسوده غیردولتی نوسازی و بازسازی شدند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش