توضيحات رييس کميته پزشکي فدراسيون درباره مطالب منتشرشده پيرامون عزت‌اللهي

خبرگزاري آريا - رييس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گفت: فيفا در نامه اي که همين ديروز به فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ارسال کرد تصريح کرده که هيچ ماده غير طبيعي در نمونه سعيد عزت اللهي در آزمايش خارج از مسابقه وجود نداشته است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: آریا - 3 ماه پیش