توسعه کشور فراهم نمی‌شود مگر با توسعه محلی

ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: برای توسعه کشور، توسعه محلی ضروری است که باعث نشاط ملی خواهد شد.

ادامه مطلب

view:1 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش