توسعه پایگاه نظامی «العدید» آمریکا در قطر

وزیر مشاور در امور دفاعی قطر از توسعه پایگاه نظامی «العدید» آمریکا در این کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش