توسعه همکاری اقتصادی ایران و عراق

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میز کشوری توسعه همکاری اقتصادی ایران و عراق، هدف از این مراسم را پیوند نبض اقتصادی ایران و عراق عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش