توسعه مهارت آموزی نیاز به پشتیبانی همه جانبه دارد

رضا شیران‌خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: یک اراده جدی ومنسجم برای در اختیار دادن همه ظرفیت‌ها و امکانات برای جوانان مهارت آموز باید ایجاد شود.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش