توسعه مناطق کم برخوردار باید در اولویت مدیریت شهری منظور شود

داریوش طاهری گفت: با توجه به اینکه گرمسار در نزدیک پایتخت قرارگرفته است لذا احیاء بافت فرسوده و بافت تاریخی می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران و گردشگران را به منطقه معطوف کند.

ادامه مطلب

view:49 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش