توسعه استان اردبیل در سایه حمایت از سرمایه گذاری

استاندار اردبیل گفت: حمایت از سرمایه گذاری ازاولویت های توسعه استان اردبیل است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش