توسعه استان اردبیل در سایه حمایت از سرمایه گذاری

استاندار اردبیل گفت: حمایت از سرمایه گذاری ازاولویت های توسعه استان اردبیل است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش