توزیع 36 میلیارد و 200 میلیون تومان در بخش اشتغال زایی استان زنجان

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: 36 میلیارد و 200 میلیون تومان در بخش اشتغال زایی استان توزیع خواهد شد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش