توزیع سبد غذایی بین هفت هزار و ۱۰۰ کودک نیازمند در هرمزگان

امسال یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان برای تهیه سبد غذایی هفت هزار و ۱۸۲ کودک نیازمند استان هزینه شده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش