تودیع و معارفه مدیران مخابرات و همراه اول برگزار شد

مراسم تقدیر و معارفه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار برگزار شد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: بانکی - 5 ماه پیش