توجه ویژه به فعالیت‌های تربیتی مساجد فارس

توجه ویژه به فعالیت‌های تربیتی و کار‌های فاخر فرهنگی مساجد فارس باید مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش