توجه نکردن به اشتغال روستاییان منجر به مهاجرت آنها شد

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه گفت: برای اولین بار است که تسهیلات اشتغال روستاییان پرداخت می شود و با اینکه نظام خدمات زیادی از قبیل راه ، برق و غیره به روستاییان کشور داده اما باز شاهد مهاجرت از روستاها بودیم که شاید دلیلش توجه نداشتن به شغل روستانشینان بوده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش