توجه به روستاها در دستور کار دولت است آمادگی کامل دولت برای مردمی کردن امور مدیریتی

ادامه مطلب

view:96 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش