توجه به روستاها در دستور کار دولت است آمادگی کامل دولت برای مردمی کردن امور مدیریتی

ادامه مطلب

view:54 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش