توتال بعد از 8 سال پروژه را با صفر درصد پیشرفت تحویل داد اینکه خودمان تکنولوژی کار در میدان گازی را نداریم کذب و خیانت به تولید داخل است

معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با تعجب از این سخنان دولتی‌ها که شرکت‌های داخلی نمی‌توانند کار کنند و تکنولوژی لازم را در اختیار ندارند، گفت: این حرف کذب، دروغ و خیانت به تولید داخل است.

ادامه مطلب

view:56 منبع: رجا - 1 سال پیش