توافق ژاپن با اتحادیه اروپا برای مقابله با سیاست های ترامپ

اتحادیه اروپا و ژاپن توافقنامه ای برای تسهیل تجارت آزاد میان دو طرف به امضاء رساندند که از سوی مقامات اروپایی «پیامی روشن» در برابر سیاست های «حمایت گرایانه» دونالد ترامپ محسوب می شود.

ادامه مطلب

view:35 منبع: جام نیوز - 4 ماه پیش