توافق برای ادامه توافق ایران با اروپا!

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از پایان نشست مشترک کمیسیون برجام به خبرنگاران گفت که طرفین توافق کردند مذاکرات ادامه یابد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: جهان - 3 ماه پیش