توافق با اداره آب و فاضلاب برای آبیاری گیاهان با استفاده از پساب

مختاری گفت: با اداره آب و فاضلاب به توافق رسیدیم تا افق 1410 بتوانیم گیاهان را با استفاده از پساب آبیاری کنیم.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش