توئیت نوبخت درباره رفع مشکلات کامیونداران

سخنگوی دولت در توییتر نوشت: امیدوارم بتوانم با پیگیری مطالبات کامیونداران، رفع مشکلاتشان را تسهیل و تسریع کنم.

ادامه مطلب

view:1 منبع: فردا - 1 هفته پیش