توئیت نوبخت درباره رفع مشکلات کامیونداران

سخنگوی دولت در توییتر نوشت: امیدوارم بتوانم با پیگیری مطالبات کامیونداران، رفع مشکلاتشان را تسهیل و تسریع کنم.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 5 ماه پیش