تهرانی ها ۱۹۲۰ ساعت در هوای آلوده نفس کشیدند

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: با گذشت ۳۰۰ روز از سال جاری تاکنون هوای تهران ۲۲۰ روز در حد استاندارد و ۸۰ روز آلوده بوده است.

ادامه مطلب

view:68 منبع: رجا - 8 ماه پیش